true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Hur bestäms när påsken infaller?


Du svarade: RÄTT!

Ditt svar: 1. Det har med fullmånen att göra

Kommentar till svaret: Gemensamma regler inom kristendomen för att bestämma vilken kalenderdag påskdagen infaller på anses av tradition ha uppstått vid det första konciliet i Nicaea år 325. Regeln säger att påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som infaller på eller efter 21 mars. I Sverige har samma regler använts för att bestämma när påsken infaller sedan 1844.
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilket år dog Hjalmar Lundbohm.
1. 1924
X. 1926
2. 1855
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808