true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Vilken av dina kolleger råkade en gång ta fel på butiken och personalrummet på en mack i Bromölla? Nämnas bör även att din kollega inte riktigt kopplade att hon gått fel, utan tog helt sonika en läsk ur kylen som hon försökte betala för. Till historien hör att din kollega även gav för lite pengar vid sitt försök till betalning. När expediten försökte påtala att deras personalrumsläsk kostade lite mer, stod din kollega på sig och upprepade att ” det är bra så”. När det gick upp för din kollega hur tokigt allt blivit löste hon situationen genom att utbrista ” DET ÄR JAG SOM ÄR SEN”.
1. Jessica
X. Magdalena
2. Kattis
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808