true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Vad jobbade Ylvas föräldrar Eva och P-O med innan dem blev pensionärer?
1. Socialsekreterare, Gymnasielärare
X. Bildlärare, Antikvarie
2. Sjuksköterska, Träslöjdslärare
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808