true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

I sommarvärmen expanderar metaller som järn. Med hur mycket ”växer” Eiffeltornet under sommaren?


Du svarade: RÄTT!

Ditt svar: 2. 15 cm
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Ungefär hur stor del av Sverige utgörs av Lappland?
1. En fjärdedel
X. En femtedel
2. En tredjedel
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808