true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Det sker ett olycksfall kl 8.30 inom högskolans lokaler och du är först på plats. Vad ska du göra enligt MDH:s handlingsplan för särskild händelse?
1. Ringa 112
X. Kontakta någon ur ledningsgruppen för särskild händelse
2. Kontakta närmaste chef
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808