true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Vilken av följande energikällor är INTE en använd metod?
1. Solskorsten
X. Kosmisk strålning
2. Vågkraft
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808