true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Det är människans skelett som håller uppe och stöder kroppen hos människor. De längsta och tyngsta benet är lårbenet. Det minsta är stigbygeln i örat. Skelettet utgör cirka 18 procent av kroppsvikten. Av hur många ben består en vuxen människas skellet?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: 1. cirka 206
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilket av följande "krav" hade Anders inflr husrusten?
1. En "mancave" i källaren
X. En inglasad altan
2. En bastu
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808