true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Vad är korrigerad ålder?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: X. Korrigerad ålder är den ålder barnen skulle ha haft om de var född på utsatt förlossningsdatum
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilket nr i ordning installerades Donald Trump som USA:s president?
1. 47:e
X. 45:e
2. 46:e
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808