true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Vilka fiskarter går upp och leker i Kärsbyån?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: 1. Harr och Öring

Kommentar till svaret: Vi har sett dom
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vad heter prästen som döpte mig?
1. Johanna
X. Sanna
2. Hannah
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808