true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Det är människans skelett som håller uppe och stöder kroppen hos människor. De längsta och tyngsta benet är lårbenet. Det minsta är stigbygeln i örat. Skelettet utgör cirka 18 procent av kroppsvikten. Av hur många ben består en vuxen människas skellet?
1. cirka 206
X. Cirka 244
2. 288
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808