true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
När Tove Jansson pratar är det en blandning av två språk, vilka?
1. Finlandssvenska
X. Svenska
2. Finska
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808