true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Om du åker bil från Sverige till Portugal, i vilken ordning bör du då passera de här orterna: Paris, Köpenhamn, Madrid, Amsterdam, Bryssel?
1. Köpenhamn - Bryssel - Amsterdam - Paris - Madrid
X. Köpenhamn - Amsterdam - Paris - Bryssel - Madrid
2. Köpenhamn - Amsterdam - Bryssel - Paris - Madrid
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808