true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
En lärare på High School höll på att bli galen när Pontus inte förstod en del i ett visst ämne. Läraren sa att om Pontus inte förstod snart så skulle hon köpa sig en kista på Walmart, vilket ämne var det som Pontus höll på att "ta livet av" läraren i?
1. Kemi
X. Fysik
2. Matematik
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808