true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Vad har ordet midsommarstång för betydelse


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: 2. Att löva

Kommentar till svaret: Har tyskt ursprung såklart
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Oden är den högsta guden i nordisk mytologi. Oden hade två bröder som också var asagudar. Vad hette dem?
1. Bor & Bestla
X. Vile & Ve
2. Vidar & Vale
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808