true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Hur många framgångsrika återupplivingsförsök, utanför och innanför sjukhus, finns registrerade 2018 i Svenska Hjärt och Lungräddningsregistret?
1. 602
X. 2072
2. 1482
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808