true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
Nautisk mil (förkortat M)[1], även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. hur lång är den ?
1. 1 852 meter
X. 1 737 meter
2. 1 942 meter
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808