true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
I vilka ämnen måste man ha godkänt betyg för att vara behörig till Naturvetenskapliga och tekniska programmen på gymnasiet?
1. svenska, matematik, idrott och hälsa, hemkunskap och slöjd
X. Svenska, matematik, engelska, biologi, fysik och kemi
2. svenska, engelska, samhällskunskap, geografi, historia och religion
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808