true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.
Exempelfråga
På en normal IT-enhet hanterar varje agent ca 20 användare. Hur många hanterar vi per agent?
1. Ca 50
X. Ca 125
2. Ca 200
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808