true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Vad är korrigerad ålder?


Du svarade: RÄTT!

Ditt svar: X. Korrigerad ålder är den ålder barnen skulle ha haft om de var född på utsatt förlossningsdatum
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilka förnamn förutom "Pia" har Pia?
1. Ann Sofie
X. Ann Krisitin
2. Ann Mari
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808