Rubrik på talongen: Valfritt
Hur många talonger vill du skriva ut: Det får vanligtvis plats två talonger på en A4-sida när man skriver ut dem.
Hur många svarsrader ska finnas:
Är sista frågan en utslagsfråga (ej 1X2): Nej Ja