Skapa en tipsrunda utan egna frågor

Namn på tipsrundan
Överskrift på alla frågelappar
Antal frågor
Ska sista frågan vara en utslagsfråga?Ja
Nej
Ska den vara anpassad för barn?Ja
Nej
Din epostadress för verifikation
(krävs för att hålla reda på vilken tipsrunda som du arbetar med)
Exempelfråga
Vilken av dessa är inte en knop?
1. Skotstek
X. Skogstek
2. Pålstek
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808