Skapa en tipsrunda utan egna frågor

Namn på tipsrundan
Överskrift på alla frågelappar
Antal frågor
Ska sista frågan vara en utslagsfråga?Ja
Nej
Ska den vara anpassad för barn?Ja
Nej
Din epostadress för verifikation
(krävs för att hålla reda på vilken tipsrunda som du arbetar med)
Exempelfråga
Vad är Carolines pappa en hejjar på att göra enligt Caroline?
1. Hålla med sin fru
X. Ta fram bankomatkortet
2. Dricka öl
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808