I förskolans läroplan finns mål att sträva mot under utveckling och lärande. Ett mål är att utveckla sin förståelse för fysikaliska fenomen, tex vad som flyter och vad som sjunker. Vad tror du? Flyter eller sjunker apelsiner?

1. Flyter

X. Sjunker

2. Både flyter och sjunker

Exempelfråga
Vad kallas en djurdoktor med annat ord?
1. Djurläkare
X. Veterinär
2. Reperatör
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808