Vilket djur får ungar som kan kallas paltar?

1. Haren

X. Tjädern

2. Vargen

Exempelfråga
Midsommarstången har sannolikt ett tyskt ursprung. Engelsmännen kallar den maypole, och på svenska säger man ibland majstång. Varför använder man ordet maj?
1. Ordet maja som betyder löva
X. Månaden maj
2. Tyska kvinnliga helgonet S:ta Maj
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808