true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

1. Vilket djur förknippar man med det idrottslag som ligger Frazze varmt om hjärtat?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: 2. Råtta
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilket år slog Anders Timell igenom med programmet "Bullen"
1. 1987
X. 1988
2. 1986
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808