true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

På sommaren vill vi ha fint väder! Vad kallas en person som jobbar med att ta fram väderprognoser?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: X. Meteorolog

Kommentar till svaret: En hydrolog studerar vatten i insjöar, vattendrag och i marken. En astronom studerar stjärnor och galaxer




Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilket av följande tillbud toppar statistik för förgiftningstillbud hos barn
1. Växter
X. Läkemedel
2. Kemiska produkter
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808