true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Hur fortsätter texten? "då blir barna fulla med sommar...."


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: X. ...och bena blir fulla av spring.
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
När byggdes Rentjärns första skola?
1. 1893
X. 1891
2. 1902
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808