true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Hur ska du förhålla dig till kränkningar/sänkningar/mobbing?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: X. Går därifrån och ber en vuxen om hjälp.
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Var bor besättningen på ett fartyg ???
1. i skansen
X. I durken
2. i pentryt
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808