true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Hur ska du förhålla dig till kränkningar/sänkningar/mobbing?


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: X. Går därifrån och ber en vuxen om hjälp.
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
HUR MÅNGA SIFFROR FINNS DET?
1. 9
X. 10
2. 11
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808