true! Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt.

Vad blir restprodukten vid förbränning av vätgas


Du svarade: FEL!

Rätt svar är: 2. vatten

Kommentar till svaret: vatten
Klicka här för att visa en ny fråga


klicka här för att markera frågan/svaret som felaktig och visa en ny fråga

klicka här för att markera frågan/svaret som privat och visa en ny fråga
Exempelfråga
Vilket är det största nu levande djuret i världen?
1. En val.
X. Två valar.
2. Ett däggdjur som är lite större än Wales
Kontakt

Email: info@tipsrunda.nu

Tel: 076-1897808